Jak pracujeme

Obsah námi vedených seminářů připravujeme na základě vlastních zkušeností z oblasti prodeje i z vedení pracovních týmů.

Koncepce a cíle školení

Vzdělávací a rozvojové programy jsou vždy přizpůsobeny konkrétním požadavkům a potřebám klientů.

Koncepce vzdělávacího programu vždy zohledňuje

 • zaměření na cílovou skupinu účastníků
 • praktická analýza situace
 • efektivní metodiku výuky
 • maximální propojení s praxí
 • kontrola výsledků
 • návrh dalšího postupu a rozvoje

Naším cílem je vždy

 • pro každou oblast poskytnout profesionální lektory
 • zaměřit se na specifické problémy
 • využívat praktické aspekty vzdělávání

Organizace kurzů na objednávku

 • příprava probíhá ve spolupráci se zástupcem zadavatele
 • školení je realizováno ve výukových prostorách podle dohody se zadavatelem
 • účastníci jsou vybaveni skripty, testy a případovými studiemi
 • od zadavatele očekáváme, že poskytne relevantní dokumentaci jako např. směrnice pro motivaci a hodnocení

Výukové metody

Charakteristikou našeho přístupu k výuce je maximální využití aktivních metod:

 • práce ve skupinách
 • řešení případových studií a situací z praxe účastníků
 • moderovaná diskuse
 • workshopy
 • hraní rolí
 • videotrénink
 • přednáška
 • konzultace jednotlivců
 • doporučení literatury pro další rozvoj

Didaktická technika a pomůcky

 • flipchart
 • videokamera
 • dataprojektor
 • promítací plátno
 • testy
 • pracovní listy
 • skripta
 • modelové situace

Obvyklá časová dotace kurzu

 • výukový den zpravidla představuje 8 vyučovacích jednotek (45 minut)
 • osvědčený čas konání je 9:00 – 17:00
 • konkrétní data kurzů na objednávku jsou koordinována podle možností zadavatele