Služby pro jednotlivce

Koučování

Při koučování jednotlivců se zaměřujeme především na sebeuvědomění a podporu při pochopení vlastního potenciálu dělat rozhodnutí, která jsou pro daného člověka těmi správnými. Koučováním směřujeme především k posílení sebevědomí, odhalení nových možností a formulování realistických cílů v rozvoji osobním i profesním. Podporu poskytujeme i při řešení náročných osobních i pracovních situací.

Profesní poradenství

Pod titulem „studijní a profesní poradenství“ poskytujeme poradenské služby, zahrnující podporu osobního rozvoje, vzdělávání a profesního uplatnění. Poradenství představuje zejména poskytování informací, rad a doporučení, týkajících se možností studia, uplatnění znalostí a dovedností získaných ve vzdělávacích aktivitách a studijních programech na trhu práce, výběr konkrétních vzdělávacích aktivit, programů, oborů, institucí a forem vzdělávání a nalézání souladu mezi individuálním potenciálem klienta a nabídkou studijních programů – optimalizace studijní cesty (tj. studijní poradenství).

Mediace

Již od roku 2007 poskytujeme našim klientům služby mediátora.
Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení, které je pro obě strany přijatelné. Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení se řadí rychlost, diskrétnost a ekonomičnost.

Osobní rozvoj

Poradenství směřující k osobnímu rozvoji zaměřujeme podle potřeb klienta. Nejčastěji se společně s klientem ubíráme cestou sebepoznání, podporujeme jej v poznání efektivní komunikace s okolím, řízení času a pomáháme s řešením zátěžových životních situací. Empatický a profesionální přístup je pro nás samozřejmostí.

Posilování odolnosti v krizových situacích

Klíčovým momentem rozvoje v oblasti řešení krizových situací je poznání vlastních projevů v zátěži. Věnujeme pozornost posilování návyků v oblasti efektivní komunikace, včetně nácviků vyjednávacích postupů. Vynikající výsledky máme v podpoře jednotlivců v odolnosti vůči manipulaci.