Náš tým

RNDr. Petr Pokorný

RNDr. Petr Pokorný

Petr Pokorný vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.

Specializuje se na vzdělávání a rozvoj dospělých, především v personálních tématech a tématech komunikace, vyjednávání a obchodu.

Bude s Vámi dotvářet Vaše znalosti a dovednosti v oblastech obchodních dovedností, managementu, etikety a rozvoje osobnosti. Koučuje naše klienty.

Praktické zkušenosti získává při spolupráci se zahraničními i českými partnery, kde se zaměřuje na sestavování pracovních skupin a osobní i odborný rozvoj zaměstnanců.

Mgr. Vladimír Koníček

Vladimír Koníček vystudoval  Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

V rámci svých pracovních aktivit se dlouhodobě specializuje na poradenství v oblasti tvorby personálních systémů ve firmách.

Ve svých pracovních pozicích byl konkrétně odpovědný za restrukturalizaci a řízení personálních procesů, řízení a rozvoj vzdělávání.

Své praktické zkušenosti dlouhodobě uplatňuje ve své lektorské činnosti, kde se specializuje na tvorbu personálních systémů, systémů  hodnocení a odměňování zaměstnanců, komunikační dovednosti, vyjednávání, řízení konfliktu atd.

Ing. Petra Palasová

Ing. Petra Palasová

Petra Palasová je absolventkou VŠE v Praze a Pedagogické fakulty UK.

Po dobu 20 let se věnuje vzdělávání dospělých zejména v oblastech psychosociálních dovedností – komunikace, asertivita, prodejní dovednosti, stress management, time management, etiketa a vedení lidí.

V tréninkových kurzech klade důraz na identifikaci potřeb účastníků, jejich aktivní spolupráci se zaměřením na osobní rozvoj v nekonfliktní, tvořivé atmosféře.