Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

Dvoudenní seminář je určen všem pracovníkům, kteří provádějí veřejné prezentace.

Cíl semináře

Cílem je osvojit si základní dovednosti řečníka při prezentaci, naučit se zaujmout posluchače a udržet jeho pozornost.

Obsah semináře

1. Psychologie posluchače:

 • typy posluchačů
 • využití empatie
 • budování pozitivních emocí

2. Příprava pro prezentaci:

 • co všechno musíme zajistit
 • jak podpořit vlastní úspěch
 • čím vytvořit dobrý první dojem
 • společenské vystupování
 • představení řečníka, sebe sama

3. Rétorika:

 • techniky pro získání a udržení pozornosti
  • verbální techniky
  • neverbální techniky
 • argumentace

4. Základy moderace.

Účastníci jsou aktivně zapojeni do řešení modelových situací a prakticky realizují krátké prezentace ze svého oboru. Je vhodné, aby s sebou přinesli podklady, které používají.


Vizuální názornost

Jednodenní seminář je určen pracovníkům, kteří provádějí veřejné prezentace.

Cíl semináře

Cílem je naučit se v praxi veřejné prezentace využívat prvky názornosti.

Obsah semináře

1. Využívání vizualizace pro:

 • zvýšení efektu zapamatování
 • zlepšení názornosti
 • lepší udržení pozornosti posluchačů

2. Konkrétní postupy, techniky:

 • pojmotvorný proces
 • symbol
 • zjednodušování je umění

3. Materiální prostředky:

 • flipchart
 • multimediální nástroje
 • nástěnky
 • fólie, aj.

4. Prvky vizuálního sdělení:

 • text
 • číselné hodnoty
 • grafy
 • přehlednost

5. Uspořádání prostoru pro prezentaci.

Účastníci jsou aktivně zapojeni do řešení modelových situací a prakticky realizují krátké prezentace ze svého oboru. Je vhodné, aby s sebou přinesli podklady, které používají.


Lektorské dovednosti

Dvoudenní seminář je určen pracovníkům, kteří provádějí interní školení, a začínajícím lektorům.

Cíl semináře

Cílem je naučit se efektivní práci s posluchači.

Obsah semináře

1. Efektivní formy výuky:

 • přehled možných organizačních forem výuky
 • přizpůsobení formy výuky

2. Didaktické zásady pro zvýšení efektu vzdělávání:

 • přehled didaktických zásad
 • rozbor a praktická aplikace jednotlivých zásad

3. Psychologie posluchače:

 • typy posluchačů
 • využití empatie
 • budování pozitivních emocí

4. Příprava pro prezentaci:

 • co všechno musíme zajistit
 • jak podpořit vlastní úspěch
 • překonání trémy
 • společenské vystupování

5. Rétorika:

 • Techniky pro získání a udržení pozornosti
 • Argumentace

6. Diskuse:

 • zásady vedení diskuse

7. Vizualizace:

 • využívání vizualizace pro:
 • konkrétní postupy, techniky
 • prostředky pro vizuální názornost
 • prvky znázornění
 • uspořádání prostoru

Účastníci jsou aktivně zapojeni do řešení modelových situací a prakticky realizují krátké prezentace ze svého oboru. Je vhodné, aby s sebou přinesli podklady, které používají.