Prodejní dovednosti

Trénink prodejních technik

Dvoudenní seminář je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi a dostávají se do náročných situací.

Cíl semináře

Cílem semináře je osvojit si efektivní způsoby komunikace a naučit se je v praxi využívat.

Obsah semináře

1. Osobnost prodejce.
2. Fáze prodejního procesu:

 • navázání kontaktu
  • vyhledávání klientů
  • telefonování
 • zjištění potřeb
  • co potřebuje klient?
  • otázky a naslouchání
 • nabídka
  • parametr – výhoda – užitek
  • dívejte se očima zákazníka
 • překonání námitek a uzavření obchodu
  • typy námitek
  • co směřuje ke koupi?
 • péče o zákazníka

3. Nácvik prodejních situací.

Při semináři jsou využívány moderní didaktické metody s maximálním aktivním zapojením všech účastníků. Účastníci obdrží skripta. Součástí semináře je použití testů, je možno domluvit individuální konzultace po semináři. Účastníci se aktivně zapojí do řešení modelových situací ve formě video tréninku.


Úspěšné obchodní vyjednávání

Dvoudenní seminář má široké použití. Je určen všem pracovníkům, kteří vedou především obchodní jednání.

Cíl semináře

Cílem semináře je naučit se postupům, které lze použít při vyjednávání, seznámit se s možnými strategiemi a procvičit si jejich použití.

Obsah semináře

1. Vybavení vyjednavače:

 • schopnost empatického přístupu
 • sběr informací a získávání kontaktů
 • kladení otázek
 • umění naslouchat

2. Nástroje působení na druhé.
3. Fáze vyjednávání:

 • navázání kontaktu
 • příprava na vyjednávání
 • možné strategie vyjednávání
 • zvládání námitek
 • řečnické triky a jak na ně
 • překonání nesouhlasu
 • dosažení souhlasu
 • přijatelná manipulace

4. Zvláštnosti vyjednávání v cizích zemích.
5. Nácvik situací.

Při semináři je využívána metoda výkladu a hraní rolí. Na případových studiích je využití postupů procvičováno.