Rozvoj pracovních týmů

Efektivní sekretariát

Dvoudenní seminář je určen pracovnicím v recepcích firem a všem asistentkám a sekretářkám.

Cíl semináře

Cílem je naučit se postupům organizace vlastní práce a principům úspěšné komunikace.

Obsah semináře

1. Nároky na práci moderní recepční, pracovnice sekretariátu

 • náplň práce
 • firemní kultura

2. Organizace vlastní práce

 • osobní plánování
 • stanovení priorit
 • třídění a předávání zásilek
 • uchovávání dokumentů

3. Zásady úspěšné komunikace

 • vytváření příjemné atmosféry
 • jednání v konfliktních situacích

4. Telefonická komunikace

 • pravidla telefonické komunikace
 • úskalí telefonické komunikace
 • konfliktní situace v telefonickém hovoru

5. Písemná komunikace

 • úprava písemností
 • stylistika, zvyklosti a pravopis

6. Etiketa

 • společenské normy

7. Zvyšování odolnosti proti stresu

 • stresové situace
 • zvyšování odolnosti
 • relaxační techniky

8. Osobní styl

 • úprava zevnějšku
 • používání barev
 • kosmetika a líčení

Účastníci se seznámí s důležitými prvky práce v sekretariátu a procvičí si řešení modelových studií.


Komunikace po telefonu

Dvoudenní seminář je určen všem pracovníkům, kteří při své práci používají komunikaci po telefonu. Mimořádně vhodný je pro pracovníky obchodní sféry a pro sekretářky a asistentky.

Cíl semináře

Cílem je naučit se efektivně komunikovat po telefonu a procvičit si řadu situací, které mohou při telefonování nastat.

Obsah semináře

1. Příprava pro telefonování

 • zpracování získaných informací
 • psychická příprava
 • strategie hovoru

2. Oslovení zákazníka

 • jednotný image firmy při telefonickém styku
 • k čemu je důležitá jednotnost
 • firemní kultura a osobní image

3. Postupné kroky při telefonování

 • představení firmy, prezentace, pozdravy
 • překonávání námitek klientů
 • důležité informace a jejich evidence
 • identifikace typu klienta
 • jak a v čem se přizpůsobit
 • rekapitulace
 • pozitivní závěr

4. Chyby při telefonování

 • aktivní hovory
 • pasivní hovory

5. Postup pro domluvení schůzky – trénink

Účastníci se aktivně zapojují do řešení modelových situací a procvičují si jejich řešení po telefonu.