Certifikované kariérové poradenství

Na základě získané certifikace profesní kvalifikace „Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu“ poskytujeme služby kariérového poradce především:

  • žákům a studentům škol
  • dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnaným
  • zájemcům o změnu v profesní oblasti
  • osobám ve věkové skupině 50+

Certifikát vydal Národní ústav pro vzdělávání, partner MŠMT. Kód profesní kvalifikace 75-004-R.

Tyto služby a další informace můžete získat pomocí kontaktního formuláře, případně na telefonu 776 133 506.